ŠTA JE TO LOTREK CENTAR?

 

LOTREK (LOTREC) je lokalni centar za dramsku edukaciju nastavnika koji je nastao u okviru projekta ISLANDS. LOTREK pruža podršku nastavnicima za primenu dramskih metoda u nastavi i vannastavnim aktivnostima, a posebno u svrhu podsticanja razvoja učeničke saradnje, nenasilja, tolerancije, timskog rada i inkluzivne prakse. Aktivnosti Centra obuhvataju programe obuke nastavnika i dramskih umetnika za interkulturalnu edukaciju korišćenjem tehnika drame i pozorišta, dramsko stvaralaštvo kroz kreativni proces, sticanje novih znanja o kreativnom dramskom i pozorišnom izražavanju kroz susrete sa stručnjacima i drugo. Pošto savladaju program LOTREK centra, zainteresovani nastavnici i dramski umetnici moći će da se uključe u njegovu dalju realizaciju. Na taj način će učesnici programa biti u prilici da dalje razvijaju i unapređuju svoje kompetencije u oblasti interkulturnog učenja i primeni dramskih metoda i tehnika u radu sa decom na različitim obrazovnim i vaspitnim sadržajima. Takođe, učesnici programa će dobiti podršku stručnjaka saradnika LOTREKA: dramskih pedagoga, psihologa, pedagoga, umetnika različitih profila… za primenu usvojenih veština u nastavi, vannastavnim aktivnostima i dramskom radu u okviru neformalnog obrazovanja dece i mladih. Do sada LOTREK centri su otvoreni u Beogradu, Zrenjaninu, Smederevu i Nišu.

 

POTRAŽITE NAJBLIŽI LOTREK CENTAR I UNAPREDITE SVOJU NASTAVU

lotrec beogradlotrec zrenjaninlotrec smederevo

Profili

.............................................

ŠALJEMO NA VAŠ E-MAIL
NAJNOVIJE VESTI!

ČAS