administracijaU cilju smanjenja obimne dokumentacije i administrativnog posla kojim su opterećeni nastavnici, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je krajem avgusta Stručno uputstvo o načinu izrade školske administracije.

Uz ovo uputstvo priložena je i prezentacija.

Sistematska promena školske administracije i odnos prema njoj mogu se temeljno menjati samo kroz izmene zakona i podzakonskih akata. Ovo stručno uputstvo, koje je prvi korak u tom poslu, objašnjava kako tumačiti pojedine propise i šta je minimum podataka koji potrebna dokumenta vaspitno-obrazovne, odnosno obrazovno-vaspitne ustanove treba da sadrže.

Stručno uputstvo namenjeno je vaspitačima, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima, a njime se, između ostalog, bliže određuje način vođenja dokumentacije koja je predviđena zakonom, ali nije uređena podzakonskim aktom niti ovim uputstvom, reguliše se dostavljanje zahtevane dokumentacije u elektronskom obliku i preporučuje se da se sadržaji pojedinih dokumenata ne dupliraju, već da se pozivaju na dokument gde se naznačeno nalazi.

Izvor: www.mpn.gov.rs

Profili

.............................................

ŠALJEMO NA VAŠ E-MAIL
NAJNOVIJE VESTI!

ČAS